Welcome to Halla Electronics Vina Company Limited! No.1 Quality in Die casting field

Halla Electronics Vina Company Limited!

Địa chỉ: Lô L4, Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Điện thoại: 0225 2299798 - Hotline: 0904843343

Fax: 0225 2299796

Email: sales@hallavina.vn

  • innorek

  • mcnex

  • volkswagen

  • DongJin Electronics Vina

  • WooSung Electronics Vina

  • DongYang Electronics Vina

  • HeeSung Electronics

  • LG